Juiste Loket

Voor wie

  • Mensen met zorg of ondersteuning die valt onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Als ouder, verzorger, cliëntvertegenwoordiger kunt u ook bij ons terecht.
  • Mensen die nog geen zorg of ondersteuning hebben en deze willen aanvragen.
  • Professionals zoals onderwijs- en zorgconsulenten, zorgverleners, cliëntondersteuners en medewerkers van de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, SVB, CIZ staan wij ook graag te woord.

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de langdurige zorg of niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naartoe moeten. Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz.

Voorbeelden zijn:
  • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag, maar het is voor u niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn;
  • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag en u wordt door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen;
  • U wordt niet adequaat geholpen en u heeft vragen rondom de aanvraagprocedure van uw zorg/begeleiding;
  • U behoort tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen (Wlz-indiceerbaren) en u heeft vragen over het overgangsrecht en/of uw zorgsituatie voor de komende jaren;
  • U weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is/zijn voor de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en hoe dit geregeld kan worden;
  • U heeft vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het Ministerie van VWS;

Werkwijze

Het Juiste Loket is telefonisch en per mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Wanneer u contact opneemt met het Juiste Loket kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden. In een aantal gevallen is het mogelijk om op huisbezoek of naar betrokken instanties te gaan.

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.
Per Saldo, Ieder(in) of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing door de verantwoordelijke instantie. Indien u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, zijn conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.

Openingstijden en contactgegevens

Telefoonnummer: (030) 7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
Uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.
(Spoedeisende vragen rondom palliatieve zorg zullen wij dezelfde werkdag of uiterlijk de volgende werkdag behandelen)

Postadres:
Juiste Loket
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

Aangepaste openingstijden:
Rondom feestdagen kan het Juiste Loket te maken hebben met aangepaste openingstijden.