Meldpunt Juiste Loket / Informatiepunt WLZ overgangsrecht

Voor wie

Mensen met zorg- of ondersteuning die vallen onder de Jeugdwet/ Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)/ Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Ook zijn wij te bereiken voor mensen die nog geen zorg/ondersteuning hebben, maar deze willen aanvragen.

Bent u vertegenwoordiger van iemand met een zorgvraag? Of bent u cliëntondersteuner of een medewerker van een uitvoerende instantie zoals de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor? Wij staan u ook graag te woord.

Wat doet het Meldpunt/ Informatiepunt voor u

Het Meldpunt valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben. Het kan hierbij gaan om zorg die valt onder de Jeugdwet, Wmo, Zvw en/of Wlz. Voor vragen over het Wlz-overgangsrecht of uw zorgsituatie in 2017 kunt u ook bij ons terecht.

De medewerkers van het meldpunt bekijken samen met u wat uw vraag is, geven u informatie, en proberen ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor of CIZ) een oplossing wordt gevonden.

U kunt het Meldpunt/Informatiepunt benaderen bij onderstaande vragen en/of problemen

  • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag, maar het is voor u niet duidelijk welk(e) instantie(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn;
  • U heeft een zorg- of begeleidingsvraag en u wordt door verschillende zorgloketten steeds weer doorverwezen;
  • U wordt niet adequaat geholpen en u heeft vragen rondom de aanvraagprocedure van uw zorg/begeleiding;
  • U heeft een indicatie of besluit voor zorg- of begeleiding in een persoonsgebonden budget en u wordt doorverwezen tussen de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar en de Sociale verzekeringsbank (SVB) als het gaat om uitbetaling van uw zorgverlener.
  • U behoort tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen; Wlz-indiceerbaren en u heeft vragen over het overgangsrecht en/of uw zorgsituatie voor de komende jaren.
  • U bent ouder of vertegenwoordiger van een kind met een intensieve zorgvraag en u weet niet welk(e) instantie(s) verantwoordelijk is/zijn voor deze zorg.

Werkwijze

Het Meldpunt Juiste Loket/informatiepunt WLZ overgangsrecht wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.

Wanneer u een vraag/probleem meldt, wordt -indien nodig- uw melding door de medewerker van het Juiste Loket besproken met de verantwoordelijke instantie(s) (gemeente/zorgverzekeraar/zorgkantoor/CIZ/SVB) om tot een oplossing te komen.

Per Saldo/Iederin of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing aan de cliënt door de verantwoordelijke instantie. Indien u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, zijn conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.

Openingstijden en contactgegevens

Telefoonnummer: (030) 7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
(uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord)

Postadres:
Meldpunt Juiste Loket/ Informatiepunt WLZ overgangsrecht
Postbus 19161
3501 DD Utrecht

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

Aangepaste openingstijden:
Rondom feestdagen kan het Meldpunt Juiste Loket/ informatiepunt WLZ overgangsrecht te maken hebben met aangepaste openingstijden.